domingo, 2 de septiembre de 2012

Miss China, Xu Jidan